Гульдан Мульдан
...for de runerne de lyster han å vinne.