...for de runerne de lyster han å vinne.
Cat tread go!